ICT

Momenteel is er sprake van schaarste op de ICT-arbeidsmarkt, dit heeft impact op de omzetontwikkeling en groei van bedrijven. Volgens onderzoek van ING is het grootste probleem op de arbeidsmarkt de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en vaardigheden. Het aantal openstaande vacatures ligt vooral in de ICT op een hoog niveau. Amrode heeft duidelijke ideeën over oplossingen voor de tekorten.

Wij kunnen het personeelstekort terugdringen tot het minimum door een alternatieve aanpak te hanteren. Na nader onderzoek is naar voren gekomen dat er expertises op het gebied van ICT in andere landen geen genoeg werkgelegenheid hebben. Bijvoorbeeld in Oekraïne studeren er duizenden IT’ers op universitair niveau af. Oekraïne is dan ook een uitgesproken groeimarkt voor detachering van hooggekwalificeerde medewerkers voor ICT-projecten. Oekraïne is inmiddels de grootste leverancier van IT-gerelateerd talent in Europa en de vierde van de wereld.

Onze ervaring is dat Oekraïense werknemers zeer betrokken zijn bij de projecten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en ook in andere opzichten op cultureel niveau goed aansluiting zoeken en vinden bij hun westerse collega’s. Voor veel Oekraïners betekent betrokkenheid bij een internationaal project een status- en inkomensverbetering, wat de motivatie en betrokkenheid vanzelfsprekend nog verder vergroot.

Doordat Oekraïne geen deel uitmaakt van de EU, geldt voor het aannemen van personeel uit dit land andere wetgeving dan bij landen die wel tot de EU behoren. Het belangrijkste verschil is dat voor medewerkers uit Oekraïne een tewerkstellingsvergunning moet worden aangevraagd. Voor kenniswerkers, en dus ook voor elke ICT-professional, zal een dergelijke vergunning altijd worden verleend. Wanneer u Amrode in de arm neemt voor detachering, nemen wij alle zorgen op ons. Hieronder valt bijvoorbeeld; vergunning, huisvesting, vervoer, gemeentelijke inschrijvingen. Kortom; alles wat er voor een kennismigrant geregeld moet worden.

Ben je op zoek naar IT-professionals? Neem dan contact met ons op voor een gesprek betreft het detacheren van IT-projecten met internationale IT-professionals.